Cenové mapy stavebních pozemků

Cenová mapa města Olomouce

Dnem 1.7.2012 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 2/2012, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2012/2013

Informace Ing.Jana Nováková, tel.: +420 588 488 412, jana.novakova@olomouc.eu
Ing.Kamila Šindelářová, tel.: +420 588 488 406, kamila.sindelarova@olomouc.eu

www.olomouc.eu
Cenová mapa

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@gmail.com
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz