Cenové mapy stavebních pozemků

Použití cenové mapy a vazba na GIS

Princip použití je velmi jednoduchý a zcela jednoznačný. Oceňovaný stavební pozemek je vyhledán v cenové mapě. Pozemek je součástí graficky vymezeného území, ve kterém je v mapě zapsána cena v Kč/m2. Touto cenou se tedy posuzovaný pozemek ocení. V řídkých případech, kdy v oceňovaném území není zapsána cena, protože nebyl zjištěn porovnatelný prodej, se tyto stavební pozemky ocení podle vyhlášky č. 540/2002 Sb.

Cenová mapa je převoditelná do systému GIS. Správce mapy může např. použít platformu MS WINDOWS s grafickým výstupem vrstvy cenové mapy ve formátu užívaném v GIS. Jedná se o nadstavbovou vrstvu využívající některé prvky a zpracovanou nad existujícím digitálním zobrazením parcel a polohopisem objektů. Tuto vrstvu a její příslušný písemný operát je možno propojit s existujícím systémem GIS tak, že bude možné provádět následující kombinované operace:

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@gmail.com
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz