Cenové mapy stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků na území města Brna

Dnem 1.4.2006 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška města Brna č. 6/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna

Novelizovaná dokumentace cenové mapy je platná od 1.4.2006

Informace Ing.Jiří Oščatka na tel. č. +42054217 3226, oscatka.jiri@brno.cz

www.brno.cz
Cenová mapa

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@iol.cz
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz